İhbar Tazminatı

Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunu’nda 13. Maddesinde yer alan açıklamada belirtilen işverenin iş sözleşmesini bildirim süresinde bulunmadan fesh etmesinde işçiye ödenecek tutara ihbar tazminatı denilir. Bu tazminat tutarı işçinin çalıştığı toplam süreye göre hesaplanır.

İhbar süresi tespit edildikten sonra İş Kanunu’nda ilgili maddeye göre ihbar tazminat hesaplaması aşağıdaki gibidir.

 • 6 aydan kısa süreli çalışanlar için 2 haftalık brüt ücret,
 • 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan personel için 4 haftalık brüt ücret,
 • 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışanlar için 6 haftalık brüt ücret,
 • 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 haftalık brüt ücret.

Örnek olarak ise 30 günlük brüt maaşı 3.000,00TL olan bir personelin çalışma süresi 6 yıl ise; 8 haftalık brüt ücret ihbar tazminatı olarak ödenir. Hesaplama ise 3.000,00TL / 30 Gün = 100.00TL 100,00TL X 7 gün = 700,00TL haftalık brüt ücretidir. 700,00TL X 8 hafta = 5.600,00TL ihbar tazminat ödemesi şeklindedir.

İhbar tazminat süreleri iş sözleşmesinde karşılıklı tarafların onayı ile değiştirilebilir. İş Kanunu’nda belirtilen süreler en alt sınır olarak belirtilmiştir. İhbar tazminat hesaplamasında fazla mesai, tatil günleri ücretleri ve ek ödemeler dikkate alınmaz. Ayrıca ihbar tazminatında gelir vergisi ve damga verisi kesintisi yapılır. Yasal olarak başka bir kesinti yapılamaz.

İhbar Tazminatının Geçerli Olmadığı Durumlar

 • Çalışanın işten çıkarılma sebebi alkol kullanarak işe gelmesi ise
 • 1 ay içerisinde sebepsiz olarak 5 gün işe gelmemesi ve bu durumun bir tutanak ile kayıt edilmesi halinde,
 • Tedavisi zor ve bulaşıcı bir hastalık söz konusu ise,
 • Çalışanın ahlak kurallarına uymaması halinde,
 • Çalışanın işyerindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirememesi halinde,
 • İş yerinde kullanılan demirbaş ve malzemelere çalışanın zarar vermesi durumunda,
 • Çalışanın yüz kızartıcı bir suç işlemesi durumunda, bu suçlar ise, hırsızlık, iş verenein güvenini kötüye kullanma, meslek sırlarını ortaya çıkarma ve yayma,
 • Çalışanın uyuşturucu madde kullanması ve bu şekilde iş yerine gelmesi halinde ihbar tazminatı hesaplamaması yapılmamaktadır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir