İşe İade, İşe İade Davası

İŞE İADE

İşçinin birçok hakkı vardır. Bu haklarından biri de İşe iade davasıdır. İşe iade davası, işverenler tarafından genellikle keyfi amaçlı yapılan fesih işlemlerinde işçilerin başvurdukları dava yollarından biridir.

Önceki yıllarda işçiler, bu haklarını bilmemekte ya da haklarını kullanmaktan çekinmiştir. Ancak son zamanlarda işçiler haklarını bilmekte ve mücadele etmektedir. İşe iade davası ise en çok görülen dava çeşitlerinden biridir.

İş Kanunu’nun 18/1. maddesine göre 30 ya da daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin fesih işlemlerinde de geçerli ve belgeli nedenlerinin olması gerekmektedir. Ayrıca kıdem de büyük önem taşımaktadır. Eğer işyeri bir neden belirtmez ve bunu belgelenmezse işçi, işe iade davası açabilir.

İşe İade Davası Açabilmek İçin Gereken Şartlar:

İşe iade davası açmak kolay değildir. Bunun için birçok şartı yerine getirmek gerekir. Bu şartlar;

  • Basın İş Kanunu’na ya da İş Kanunu’na tabi olmak
  • İşyerinde 30 ve üzeri işçi çalıştırılması
  • İşçi kıdeminin en az altı aylık olması
  • İş sözleşmesinde belli bir sürenin olmaması
  • İşyerinin feshetme sebebinin olmaması ya da belgelendirilmemesi
  • İşyerinde yönetimle ilgilenmemek

Dava Ne Zaman Açılabilir?

İşe iade davasının açılabilmesi için fesih bildiriminin işçiye ulaştırılması gerekir. Bir ay süresi vardır. Burada önemli olan fesih bildiriminin yazılı olmasıdır. Yazılı bir fesih bildirimi yok ise dava açılamaz.

Fesih bildiriminin ardından işyerinin şartları yerine getirmediği gözlenerek birçok işçinin işe iade kararı çok yaşanmaktadır. Bu yüzden işçinin haklarını iyi bilmesi gerekir.

Dava süreci boyunca işçinin tek yapması gereken işçinin haklarını koruması ve bunun için mücadele etmesidir. Zaten gerekli belgeler işyerini tarafından gösterilmediyse işçi işe iade davasını kazanmış olur. İşçiye boşta kaldığı zamanlar için tazminat ödenir.

Sonuçlar ise duruma göre değişiklik gösterir. Eğer işyeri, belgeli nedenler sunabilirse iki tarafından da hakları korunur. Ancak işyeri, belgeli bir neden bulamazsa işçinin işe alımının dışında tazminatta ödemesi gerekir.

Belgelerin tamamlanmaması durumunda tamamlanması için belli bir süre verilebilir. Bu yüzden mahkeme birkaç celse sürebilmektedir. Ancak bu çok nadir görülen bir durumdur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir