Maluliyet Hesaplama ve Oranları

Maluliyet

Maluliyet, kaza veya hastalık sonucunda vücutta oluşan kısıtlılık, yetersizlik gibi durumların azalmasıdır. Engellilik ile hemen hemen aynı kavramlardır. Ancak aralarında sadece yasal olarak farklılık bulunur. Bu kazalar sonucunda hak edilen sosyal hak desteği sağlanacağı için sigorta veya sosyal kurumlarda da bu kavramlar değişiklik gösterir.

Vücudumuz da bulunan organlar ve sistemler tam kapasite ile çalıştığı zaman günlük işlerde ve sosyal hayatta bir aksama meydana gelmez. Ancak bu gibi rahatsızlıklar herhangi bir hastalığa veya psikolojik rahatsızlığa neden olursa bu durum maluliyet gösterebilir. Maluliyet tam anlamıyla kalıcı veya geçici olabilir. Geçici veya tam maluliyet hemen hemen herkesin hayatında bir kez yaşadığı bir durumdur.

Gribal enfeksiyonlar, geçirilen operasyonlar ve kişilerin aldığı istirahat raporları da geçici maluliyettir. Bu istirahat süresinde kişi maaşı dahil olmak üzere herhangi bir kayıp yaşamadan tüm sosyal haklarını almaya devam eder. Kişinin birden fazla hastalık geçirmesi sonucunda uzun süreli veya tamamen kalıcı olarak çalışamama durumunda bu durum tam kalıcı maluliyet olarak bilinir. Kişinin vücut bütünlüğün de bulunan eksiklik oranı maluliyet durumunu belirler.

Kişinin birden fazla organlarında en az % 20 ve üzeri eksiklik olması halinde günlük ve sosyal hayat da ki kısıtlılık meydana gelir. Bu nedenle maluliyet derecesi hafif, orta, ağır ve ileri olmak üzere bakıma muhtaç olarak da ayrılır.

Genel Maluliyet Değerlendirmesi

Genel maluliyet durumu, çalışma koşullarından kaynaklanmayan hastalık ve sonradan ortaya çıkan patoloji gibi durumlar için kullanılır. Kişi kendisinde bir yetersizlik veya kısıtlık olduğunu düşünüyorsa eğer bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna giderek maluliyet sigortası için başvuruda bulunabilir.

Kişide maluliyet derecesinin belirlenmesi için yetkili hastaneye sevki yapılır. Masraflar kişiden karşılanmak üzere SGK anlaşmalı olduğu hastaneye sevkini yapar. Yetkili olan sağlık kurumuna müracaat ederek ilgili bölümlere yönlendirilir. Hasta da varsa birden fazla tanılar konulur. Fonksiyonel olarak ağırlık derecesi belirlenir. Sağlık raporları toplanır ve sağlık kurulu heyetine sunulur. Sunulan rapor SGK’ya iletilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Maluliyet tespiti için bağlı bulunulan sosyal güvenlik il ve merkez müdürlüğüne bir dilekçe verilmesi gerekir. Durum bildirilir ve sağlık kurulu raporunu alacağınız yetkili hastaneye sevk edilirsiniz. Kamu görevlileri bu raporu temin edecekse eğer çalıştıkları kuruma ibraz etmeleri gerekir. Maluliyet için çalışma gücü kaybı, erken yaşlanma hali, gibi durumlar da vazifeleri yapamayacak durumda olan kişiler için Kurum sağlık kurulları tarafından yerine getirilir.

Kurullar değerlendirme yaparken sağlık hizmetlerinin sağlık kurullarınca düzenlenmiş olan raporları ve tıbbi belgeleri kapsamında değerlendirir. Yapılan değerlendirme sonucunda maluldür veya malul değildir gibi sonuç verilir.

Kontrol Şartı

Kurum tarafından malul olduğuna karar verilen bir sigortalı için, kurumca yürütülmüş olan soruşturmadan dolayı, maluliyetten dolayı kurumca verilen karar, şikayet ve ihbar halinde, malullük döneminde bakıma muhtaç olması talebi, kontrol muayenesine tabi tutulur. Kontrol muayenesi kurum sağlık kurulları tarafından yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda aylığı bağlanmış olan kişiler kararın bildirildiği tebliğ yazısında yazan kurum ünitesine müracaat etmeleri gerekir.

Kurum Sağlık Kurullarının verdiği kararlara bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne giderek de dilekçe ile itiraz da bulunabilirsiniz. İtiraz değerlendirilir ve Yüksek Sağlık Kurulu bağımsız bir kurul olduğu için dosyada bulunan sağlık raporlarını inceleyerek karar verir.

Başvuru Koşulları

Maluliyet başvurusunda bulunmak için en az 10 yıldan beri sigortalı olup, toplamda 1800 gün boyunca malul olmak gerekir. Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Yaptığınız başvuru sonucunda sonuçları müracaat da bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezinden takip edebilirsiniz.

Kurum sağlık kuruluna gönderdiğiniz dosyada maluliyet dilekçesi, ilk işe giriş belgesi, erkekler için askerlik süre belgesi, işe giriş rapor ve beyanı, raporun aslı ve tıbbi belgeler, sigortalı olan kişinin daha önce aldığı raporlar mutlaka bulunmalıdır. Red aldığınız durumda ise tekrar dosyanızın incelenmesi için talep de bulunmanız mümkün. Tekrar muayene edilmezsiniz ancak dosyanız tekrar incelenmiş olur.

Malulen emekli olduğunuz zaman kontrol muayene tarihi de belirtilmiş olur. Sosyal güvenlik merkezi tarafından kontrolünüz hatırlatılır. Süreniz dolmadan hastaneye sevk edilip muayene raporunuzu almanız gerekir. Aksi durumda malulen emekli aylığınız kesilmiş olur.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir