Bilgilendirme Mesajı:
Telefon Numaranızın Doğru Olduğundan Emin Olunuz, Aksi Halde Sistem Hesaplaması Sizlere Ulaşmayacaktır.

Trafik sigortası tazminat ödeme süresi içinde meydana gelen hasarın tazmininin sağlanmadığı takdirde izlenecek farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu tür durumlar için kişiler yargı yoluna giderek maddi hasarın karşılanmasını sağlayabilirler. Trafik kazasının niteliğine göre açılacak davaların kapsamı da değişecektir. Trafik kazaları hukuken hem maddi hem de manevi tazminata konu olabilecek davalar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kazada ölüm veya yaralanma unsurlarının olması konunun ceza hukuku kapsamında görülmesi de mümkündür.

Trafik kazası tazminatı hem oluşan maddi hasarın tazmini hem de kişilerin uğradığı ruhsal çöküntü ve kaza travması nedeniyle manevi olarak tazminini ifade etmektedir. Bu yönüyle trafik kazası nedeniyle hem sürücüden hem de sigorta şirketlerinden tazminat talep edilebilmektedir.

Trafik Kazası Sonrası Hangi Tazminat Davası Açılır?

Trafik kazaları sonrasında açılacak davaların niteliği kazaya göre değişiklik gösterecektir. Tazminat ödemek zorunda olan kişilere karşı oluşan zararın türüne göre farklı davalar açılabilir. Şayet trafik kazasında ölüm varsa o zaman bu davalar kişinin yakınları tarafından açılabilir. Trafik kazası tazminat hesaplama işlemleri de yine söz konusu kazaya göre değişebilir. Trafik kazası nedeniyle istenebilecek tazminatlar;

  • Manevi Tazminat: Ölümlü kazalarda yakınları tarafından veya yaralanmada kişinin tedavi masrafları vb. adına açılabilir.
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Kaza sonucu ölen kişinin bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler tarafından talep edilebilir. Maddi tazminat davası türüdür.
  • Maddi Tazminat Davası: Kaza sonucu oluşan hasarların giderilmesi ve tazmin edilmesi için açılabilir.

Trafik kazası sonucu tazminat talep edebilmek için kusur oranları oldukça önemlidir. Bu nedenle tazminat talebi yapmadan önce kusur tespitinin yapılması gerekir.

Trafik Kazasında Tazminat Kimlerden Alınır?

Trafik kazası nedeniyle tazminat davasında taraflar gerçek kişi veya kurum olabilirler. Trafik tazminatı talebiyle;

  • Kazada kusurlu sürücüye
  • Aracın işletenine
  • Sigorta şirketine
  • Araç sahibine

Tazminat talebiyle dava açılabilmektedir. Trafik sigortası yaralanma tazminatı için kanunlarımızda ön görülen ceza ve tazminat türleri farklıyken ölümlü trafik kazaları için de farklıdır. Kazada kusur oranlarına, niteliğine ve oluşan maddi manevi hasara göre tazminat türleri de değişiklik göstermektedir.