Yanlış Tedavi ve Tıbbi Müdahale Tazminatı

YANLIŞ TEDAVİ VE TIBBİ MÜDAHALE TAZMİNATI

Doktor tarafından gerçekleştirilen tedavinin eksik veya hatalı olması ya da gereken tedavinin yapılmamış olmasından kaynaklanan tıbbi uygulama hataları (Malpraktis) olarak anılmaktadır. Halk arasında doktor hatası olarak da bilinen tıbbi uygulama hataları yani Malpraktis, hastaya veya hasta yakınlarının belirlenen bu hatalar doğrultusunda dava açabilmesine hak tanıyan bir kavramdır.

Tıbbi uygulama hataları, bir takım komplikasyonlarla oluşabildiği gibi, uygulama hatası nedeniyle de görülebilmektedir. Ortaya çıkan zararın komplikasyon sonucu olup olmadığını uzman kişiler tespit eder ve karar verir.

Doktor, hastasını tıbbi müdahale öncesinde uygulayacağı tedavi konusunda bilgilendirmek ve onayını almak zorundadır. Hekim uygulayacağı tedavi ve bunun sonucunda meydana gelebilecek olan komplikasyonlar hakkında hastasını eksiksiz bir şekilde bilgilendirmelidir. Hekim, hastasının zarar görmemesi için mesleki bütün şartları yerine getirmek zorundadır. Hastasının durumunu zamanında saptayarak durumun gerektirdiği önlemleri almalı ve gereken tedaviyi uygulamalıdır. Hekimin bunlara aykırı herhangi bir davranışı Malpraktis olarak değerlendirilmektedir.

Hasta ve hasta yakınları, tıbbi uygulama hataları sebebiyle meydana gelen zararları tazmin edebilmek amacıyla, ilgili kişilere tazminat davası açma hakları mevcuttur. Yaşanan mağduriyet doğrultusunda açılabilecek davalar; Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (eğer hasta vefat ettiyse), İş Gücü Kaybı Tazminatı ve Manevi Tazminat.

 

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Tıbbi uygulama hatası yüzünden meydana gelen vefat halinde, vefat eden kişinin yakınları, vefat edenin maddi desteğinden yoksun kalmaktadırlar. Yoksun kalınan maddi desteğin elde edilebilmesi açısında, yakınlar tarafından talep edilebilen tazminata, ‘’destekten yoksun kalma tazminatı’’ adı verilmektedir.

Vefat eden kişinin; babası, eşi, 18 yaşından küçük olan erkek çocukları, 22 yaşından küçük olan kız çocukları ve bakmak zorunda olduğu başka kimseler (resmi nikahı olmayan eşi gibi) bu tazminatı açabilmektedirler. Bazı istisnai durumlarda, 18 ve 22 yaşından büyük çocuklar da tazminat açabilme hakkına sahiptirler.

 

İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI

Tıbbi uygulama hataları sonucunda, kalıcı bir şekilde iş gücü kaybına uğrayan kişiler, yaşadıkları zorlukların giderilmesi açısından tazminat açma hakkına sahiplerdir. Bu tazminata, iş gücü kaybı tazminatı adı verilmektedir.

Tıbbi uygulama hatası sonucu, mağdur olan kişinin kazanabileceği tazminat miktarı, mağdurun iş gücü kaybına göre hesaplanmaktadır. Bu sebeple, iş gücü kaybına uğrayan kişi sağlık kurumlarından kalıcı iş gücü kaybı raporu almalıdır . Aynı zamanda mağdur kişi sağlığına kavuşabilmek için gereken bütün tedavi giderlerini ve bu süreçte gerekli ücretleri ilgili kişi ve kurumlardan talep edebilme hakkına sahiptir.

 

MANEVİ TAZMİNAT

Tıbbi uygulama hataları dolayısıyla vefat eden ya da sakatlanan kişinin, yakınlarının, kazadan sonra yaşadıkları sıkıntıların ve acıların bir nebze de hafifletmek için talep edebilme hakkına sahip oldukları tazminat türüne manevi tazminat adı verilmektedir.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir